2020-06-02 10:41:08

Predstavljanje Elektrotehničke i prometne škole Osijek
Dragi osmaši, 
 

Elektrotehnička i prometna školi Osijek donosi kratko predstavljanje i mogućnost istraživanja škole povezivanjem na poveznicu u tekstu u prilogu.

http://spark.adobe.com/page/3ctRTUUowstff/


Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek